22 Januari 2018 | Program Seminar Pembangunan Produk Herba Bernilai Tinggi (Sejarah, Warisan dan Masa Depan) yang bertempat di Auditorium INOS UMT. Seminar tentang ubatan herba bernilai tinggi ini telah dibentangkan oleh Dr Ghani Hussain (Doktor Perubatan/Pengkaji Ubatan Herba Tradisional Melayu) dan Prof Dr Fadzilah Adibah abdul Majid (penyelidik pembangunan ubatan herba bernilai tinggi) UMT.

Kredit Media Kreatif UMT