Pusat Kesihatan Universiti UMT telah menjalankan pemeriksaan secara menyeluruh ke atas setiap PTJ di UMT. Kempen ini dijalankan sepanjang tahun untuk memastikan kesihatan warga UMT sentiasa di pantau dan di beri keutamaan. Kempen Pemeriksaan Kesihatan PKU Cakna telah di adakan di IMB pada 26 Julai 2018 bertempat di Bilik Mesyuarat IMB.