Pengarah

Prof. Dr. Yeong Yik Sung


yeong@umt.edu.my

09 668 3103/5019


Immune and Molecular Therapeutics

Application of heat Programmes

Timbalan Pengarah

Prof. Fadzilah @ Adibah Abdul Majid

f.adibah@umt.edu.my

09 668 3234

Pensyarah (Ketua Program)

Profesor Dr. Tengku Sifzizul Tengku Muhammad

sifzizul@umt.edu.my

09 668 3477

Felo Penyelidik Utama

Prof. Dr. Siti Azizah Mohd Nor

s.azizah@umt.edu.my

09 668 3115

Pensyarah (Ketua Program)

Prof. Madya Dr. Noraznawati Ismail

noraznawati@umt.edu.my

09 668 3199

Pensyarah (Ketua Program)

Prof. Madya Dr. Habsah Bt Mohamad

habsah@umt.edu.my

09 668 3346

Pensyarah

Prof. Madya Dr. Cha Thye San

cha_ts@umt.edu.my

09 668 3394

Pensyarah (Ketua Program)

Profesor Madya Dr. Azmuddin Abdullah

azmuddin@umt.edu.my

09 668 3785

Pensyarah

Assoc. Prof. Dr. Mohd Zul Helmi Rozaini

zulhelmi@umt.edu.my

09 668 5072

Pensyarah

Dr. Yosie Andriani Hs

yosie.hs@umt.edu.my

09 668 3951

Penolong Pendaftar Kanan

Zulkarni Bin Ismail

zulkarni@umt.edu.my

09 668 3453

Pegawai Sains Kanan

Nor Atikah Binti Mohamed Zin

atikah@umt.edu.my

09 668 3603

Pegawai Sains Kanan

Thirukanthan A/L Chandra Segaran

thiru@umt.edu.my

09 668 3675

Pegawai Sains

Desy Fitrya Binti Syamsumir

desy@umt.edu.my

09 668 3779

Pegawai Sains Kanan

Julius Yong Fu Siong

yongjulius@umt.edu.my

09 668 3679

Pegawai Sains

Murni Nur Islamiah Binti Kassim

murni.islamiah@umt.edu.my

09 668 3690