[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

PERJUMPAAN RAMAH MESRA

3 Januari 2018

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Pembangunan Produk Herba

22 Januari 2018

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Kem Pemuliharaan Belangkas Kemaman

2 Februari 2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Surveillance Assessment 

6 March 2018

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Bengkel Hala Tuju Penyelidikan

3 – 5 April 2018

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Taklimat dan Demo Kebakaran

11 April 2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Hari Penghargaan IMB

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

NMR Workshop

10 – 11 Julai 2018

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Cakna PKU

26 Julai 2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

IPCB 2018

24 – 26 August 2018

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]