KUNJUNGAN HORMAT PROFESOR ANJUNG IMB PROF. THOMAS MACRAE

17 Januari 2016 (Ahad) Naib Canselor UMT, Profesor Dato` Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar menerima kunjungan hormat Profesor Anjung Institut Bioteknologi Marin (IMB – Institute of Marine Biotechnology), Profesor Thomas Macrae dan rombongan dari Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, diiringi oleh Prof. Madya Dr. Yeong Yik Sung dan Prof. Madya Dr. Noraznawati binti Ismail.…