RETREAT PENGURUSAN IMB 2015

Institut Bioteknologi Marin telah mengadakan Retreat Pengurusan pada 5Mac – 7 Mac 2015, bertempat di Lost World Of Tambun, Ipoh, Perak. Antara agenda yang telah dibincangkan adalah, Menetapkan objektif dan fungsi IMB yang menyokong Visi dan Maisi UMT, Menyemak tugasan Pegawai sains dan Penolong Pegawai Sains berasaskan matriks, aktiviti yang akan dilaksanakan tahun 2015 (Immidiete…