Polisi pengambilan staf dual-appointment & Penyelidik besekutu sebagaimana berikut:-

i.        Semua penerbitan hasil dari kerja-kerja penyelidikan yang dilaksanakan di IBM perlu di affiliate kan nama institut.

ii.        Projek penyelidikan yang dijalankan perlu memenuhi keperluan program-program yang telah dilaksanakan di IBM, tidak boleh mencipta program baru/tema penyelidikan yang tidak berkaitan dengan program-program tersebut.

iii.        Lantikan adalah dari mana-mana pensyarah bergred DS51 ke atas.

iv.        Mempunyai pelajar pasca siswazah yang didaftarkan di IBM.

v.        Tempoh lantikan sekurang-kurangnya 2 tahun.

vi.        Perlantikan adalah di atas jemputan IBM atau permohonan pensyarah tersebut.

vii.        Kemudahan menggunakan perlatan makmal dan makmal di IBM tertakluk kepada beberapa syarat yang dipersetujui diperingkat Pengurusan IBM.


PENOLONG PENDAFTAR KANAN
INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN